Amavet

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na popularizáciu vedy a techniky s mottom "Kultúra vedy a veda kultúry". Združuje 175 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4500 členov. Kluby Amavet sa vytvárajú na školách, centrách voľného času ale aj v obciach. Medzi najaktívnejšie kluby patria tie, ktoré pracujú pri školách. Amavet je aktívnym členom medzinárodnej organizácie pre voľný čas, vedu a techniku - MILSET, so sídlom v Paríži. Združuje vyše 80 národných asociácií zo 70 štátov celého sveta. Pre školy a školské zariadenia má členstvo v Amavete nesporne veľa výhod o čom svedčí aj vysoká organizovanosť škôl na Slovensku.

siem1. 10. 2003 sa žiaci Lukáš Pavlovič zo 4.A a Lukáš Šimek zo 4.C triedy Združenej strednej školy elektrotechnickej v Starej Turej zúčastnili krajského festivalu vedy a techniky AMAVET v Trenčíne. V silnej konkurencii žiakov stredných škôl sa študent Lukáš Šimek umiestnil na 1. mieste a postúpil na celoslovenský festival vedy a techniky AMAVET, ktorý sa uskutočnil v dňoch 6. - 9. 11. 2003 v Košiciach. V súťaži prezentoval svoj projekt nízkofrekvenčného zosilňovača s reprosústavou a aj jeho konkrétnu realizáciu.

Ani v Košiciach nesklamal a úspešne reprezentoval seba, svoje vedomosti a zručnosti, ako i ZSŠE Stará Turá a postúpil na medzinárodnú prehliadku, ktorá sa uskutoční začiatkom budúceho roku v Nemecku.

siem diplom