Vzdelávanie (Implementácia rozvojového programu Informačné a sieťové technológie) ITMS=26110130250

SOŠ Stará Turá je zapojená do projektu VZDELÁVANIE s názvom "Implementácia rozvojového programu informačné a sieťové technológie" s ITMS kódom 26110130250, ktorý je financovaný z prostriedkov ESF, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.

logo asfeu logo op vzdelavanie logo eu

Chcete urobiť kariéru v IT? Začnite na strednej škole!

Na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá je od septembra 2009 otvorený nový študijný odbor s názvom Informačné a sieťové technológie. Je určený najmä študentom, ktorí sa zaujímajú o elektrotechniku a informačné technológie. Napriek tomu, že odbor bol spustený len nedávno, spájajú sa s ním viaceré prvenstvá a špecifiká.

Študijný odbor je výsledkom práce tímu nadšencov z občianskeho združenia IT ŠKOLA. Tí sa snažili spojiť aktuálne potreby trhu práce a požiadaviek IT firiem na pracovníkov s tým, čo môže poskytnúť stredoškolské štúdium. Výsledkom je kvalitný študijný odbor, po absolvovaní ktorého máte otvorené dvere ku kariére v IT oblasti.

Ďalším špecifikom je, že zavedenie odboru Informačné a sieťové technológie na našej škole je výrazne podporené financiami z EÚ. V čase nedostatku prostriedkov v oblasti školstva sme získali viac ako 330 tisíc Eur ( približne 10 miliónov Sk) práve na podporu a implementáciu nového študijného odboru. Projekt je financovaný prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ.

V praxi to znamená, že pre študentov daného odboru vieme nakúpiť špičkovú techniku na programovanie aj diagnostikovanie PC. Vieme vyškoliť pedagógov na dnešné technológie a zapožičať ich na školu. A študenti majú možnosť v rámci štúdia získať certifikáty v oblasti správy operačných systémov, databáz a programovania, ktoré by ich v bežných cenách vyšli na desaťtisíce až státisíce korún.

Možno povedať, že študijný odbor Informačné a sieťové technológie, ktorý je otvorený na Strednej odbornej škole, Športová 675, Stará Turá predstavuje špičku v IT vzdelávaní na stredných školách na Slovensku. Jeho absolventi budú zaujímaví nielen pre veľké IT spoločnosti, ale aj pre lokálne predajné a servisné firmy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o študijnom odbore môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky na nasledujúcich kontaktoch:
office@sosst.sk
032 / 776 3077

Verte, či neverte na Slovensku nie je možné študovať aplikovanú informatiku na strednej škole. Nemyslím predmet. Mám na mysli odbor. Nielen že nám chýba príslušný typ strednej školy ale aj zastúpenie študijných odborov je nedostačujúce. Ak chcete dnes študovať IT, nemusíte si zbytočne lámať hlavu nad výberom odboru. Máte jedinú možnosť: Informačné a sieťové technológie.

Propagačné stránky projektu


Dokumenty na stiahnutie