O škole

foto riaditelVážení študenti, spolupracovníci, vážení hostia (návštevníci www stránok).

Dovoľte, aby som Vás privítal na týchto www stránkach (i na pôde) našej školy, u nás, v Strednej odbornej škole v Starej Turej.

Naša škola sa nachádza v peknom Podjavorinsko – Podbradlanskom regióne, kraji Milana Rastislava Štefánika a ďalších významných osobností, v mestečku Stará Turá. V súčasnosti má 70 zamestnancov a cca 300 študentov zameraných na potreby zamestnávateľov v tomto kraji - prevažne na elektrotechniku a informačné technológie, menšia časť je zameraná na strojárstvo a ekonomické a grafické odbory. Vznikla 1. septembra 2003 zdužením Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Stará Turá a Stredného odborného učilišťa elektrotechnického v Starej Turej. Obe pôvodné školy mali dlhoročnú, viac ako 50 ročnú tradíciu vo výchove a vzdelávaní žiakov, hlavne elektrotechnických a strojárskych učebných a študijných odborov. To dáva veľké predpoklady pre kvalitnú výchovno – vzdelávaciu činnosť v súčasnosti.

Aj keď je škola v relatívne malom meste, jej história nie je chudobná ani na významné udalosti (i celoštátneho charakteru). Konala sa tu celoštátna prehliadka SOČ, pravidelne zabezpečujeme organizáciu krajských prehliadok SOČ, niekoľkokrát sa tu konala krajská súťaž ZENIT (prípadne súťaž zručnosti). Spoluorganizovali sme celoštátne kolo ZENIT v elektronike, programovaní aj strojárstve. V roku 2001 usporiadalo vtedajšie SOUE v Starej Turej 2. celoštátnu konferenciu Infovek a v júni 2003 prvú celoslovenskú konferenciu Microsoft IT academy, i so zahraničnou účasťou.

Naša škola je "otvorená" nie len v rámci rovnomenného projektu, ale neustále spolupracuje s podnikateľskými subjektmi, organizáciami i miestnou komunitou, pre ktorú robí rôzne školenia a akcie. Učitelia školy spolupracujú na rôznych projektoch, spoluorganizovali alebo spoluorganizujú vzdelávanie učiteľov, ako napríklad Špecializačné inovačné štúdium informatiky, Špecializačné kvalifikačné štúdium informatiky, ECDL, Lego RoboLab, pre spoluobčanov rôzne iné "počítačové" školenia a mnohé ďalšie. Pre miestnu komunitu tiež sprístupňuje športové a iné aktivity. Okrem vzdelávania majú žiaci školy nemalé možnosti kultúrneho a spoločenského vyžitia. Škola udržiava úzke partnerské vzťahy so školami v ČR (EPI Kunovice) a Anglicku (Lincoln).

podpis
Ing. Milan DUROŠKA