Vedenie školy

Meno Funkcia E-mail
viac
Duroška Milan, Ing. Riaditeľ SOŠ Stará Turá milan-duroska@sosst.sk 00421 (0)905 647874
00421 (0)0905 649396
Štefková Iveta, Ing. zástupca pre technicko-ekonomickú činnosť (štatutárny zástupca riaditeľa) iveta-stefkova@sosst.sk 00421 (0)32 776 30 77, kl.40
00421 (0)905 437 913
Zámečníková Edita, RNDr. zástupkyňa riaditeľa pre teoretické vyučovanie edita-zamecnikova@sosst.sk 00421 (0)32 776 3077, kl. 30
00421 (0)915 870 644
Málek Ján, Ing. zástupca riaditeľa pre odborné predmety a praktické vyučovanie jan-malek@sosst.sk 00421 (0)32 776 3077. kl. 41
00421 (0)908 258 755
Kučerová Marta, RNDr. Vedúca vychovávateľka office@sosst.sk 00421 (0)32 776 3077. kl. 44
00421 (0)908 657 453
Brezanská Jana vedúca školskej jedálne jana-brezanska@sosst.sk 00421 (0)32 776 30 77, kl.15