COMENIUS

Naša škola sa zapojila do projektu Comenius školského partnerstva pod názvomPodobnosť rozmanitost - porovnávacej štúdie podobností a rozdielností v kultúrnom dedičstve zúčastnených krajín: Anglicka, Slovenska a Nemecka.

Trvanie projektu: 1.10.2007 – 31.7.2009

Cieľ projektu:

Hlavnou témou projektu je rozvoj Európy cez porozumenie podobností a rozdielností medzi krajinami a ako boli ovplyvnené migráciou obyvateľstva od roku 1950 do súčasnosti. V prvom roku sa bude venovať životnému štýlu a migrácii obyvateľstva 1900 – 1990. Druhý rok projektu sa bude zaoberať migráciou od roku 1990 po súčasnosť a kultúrou zúčastnených krajín. Každý rok budú študenti zúčastnených škôl pracovať na rôznych témach vo svojej vlastnej škole a v medzinárodných pracovných skupinách. Budú si vymieňať skúsenosti, prijímať a odovzdávať zistenia ďalším školám využívaním nových alebo tradičných médií. V každej škole budú vybraní učitelia podporovať projektové aktivity a komunikovať s ostatnými školami, miestnou samosprávou a Ďalšími zúčastnenými. Stretnutia sa budú konať každoročne. Učitelia a delegovaní študenti zo všetkých škôl a obchodní partneri sa stretnú na jednom mieste aby plánovali, porovnali výsledky a zhodnotili prácu.

Prvé projektové stretnutie sa uskutočnilo 19. novembra 2007 v Robert Pattinson School v North Hykeham vo Veľkej Británii, koordinátorskej škole projektu.

1. Zostavenie webovej stránky – zodpovedná bude Robert Pattinson School, cieľom bude výmena informácií a rozvinutie spojení medzi zúčastnenými školami

2. Dotazník – slovenská škola ZSŠE vytvorí dotazník a pošle ho školám do konca novembra, aby sa k nemu mohli vyjadriť predtým než sa spraví prieskum medzi 15 – 16ročnými študentmi v každej zo škôl.

3. Analýza výsledkov vyplývajúcich z dotazníka – každá škola zozbiera a porovná odpovede na dotazník, spraví analýzu a výsledky zhrnie a bude prezentovať na spoločnom stretnutí učiteľov a študentov v marci 2008 v Lincolne.

4. Kniha receptov – každá škola bude pracovať na svojich receptoch a prinesie ich výber na projektové stretnutie v marci 2008. Študenti pripravia jedlo podľa niektorých receptov a dajú ochutnať ostatným zúčastneným počas stretnutia.

5. Tradičné piesne – každá škola nahrá aspoň päť ľudových piesní alebo tradičnú hudbu a prinesie nahrávku na projektové stretnutie v marci 2008. Tam sa budú navzájom učiť piesne všetkých partnerov.

6. Kniha fráz – každá škola zostaví svoj vlastný zoznam užitočných výrazov pre svojich partnerov – 15-16ročných študentov. Táto kniha fráz bude zostavená z jednotlivých zoznamov na projektovom stretnutí v marci 2008.


Videá

Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013 Novinky zo Starej Turej č. 11

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31