Obnoviteľné zdroje energie - Fotovoltika

Slávnostné uvedenie do prevádzky "fotovoltického" zariadenia v SOŠ Stará Turá v rámci projektu "Obnoviteľné zdroje energie"

Lepšie raz vidieť...

...ako 100-krát počuť. A bolo to zrejmé aj z predvádzania projektu získavania elektrickej energie zo slnečného žiarenia.

Fotovoltika – cudzie slovo, ktoré sa stále viac dostáva do nášho podvedomia, Je to proces, ktorým sa zo slnečného žiarenia priamo získava energia. Tajomstvo fyzikálno-chemických procesov je ukryté v malých modrých doštičkách, pospájaných do vzájomne prepojených panelov.

Stredná odborná škola v Starej Turej predviedla vo štvrtok 29.10.2009 pilotný projekt v tomto meste a okolí. V spolupráci s nemeckou spoločnosťou DBU a OZ Alterna predviedli praktickú ukážku takéhoto využitia slnečnej energie – 7 fotovoltaických panelov na streche školy, každý s výkonom 175 W, už tretí už tretí týždeň dodáva elektrickú energiu získanú zo Slnka. Nejde o žiadny príkon, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť spotrebu energie na škole. Je to funkčný model, praktická ukážka, ktorá slúži na vzdelávanie študentov – budúcich odborníkov v tejto určite perspektívnej oblasti. Bude slúžiť však aj na vzdelávanie učiteľov na základnej škole, pretože nastáva čas, kedy sa budeme musieť reálne zaoberať našou energetickou budúcnosťou. To je, úloha aj vzdelávanie doslova v každom veku a na každom druhu školy. Tento na pohľad malý krôčik možno raz história ocení ako významný pre prelomenie akejsi konzervatívnej bariéry v oblasti využitia obnoviteľných zdrojov energií.

Nemalý problém nielen pre Starú Turú, ale doslova pre celý svet. je potešiteľné a chvályhodné, že vstupujeme do tejto reality práve v oblasti vzdelávania tých, ktorí sa tomuto problému určite nevyhnú.

Na zaujímavej ukážke sa zúčastnila okrem uvedených spoločností aj primátorka mesta Anna Halinárová, zástupcovia škôl, inštitúcií i podnikateľskej sféry.

foto

PARTNERI:

O.Z.Alterna
DBU Nemecko

Tu je niekoľko informácií o obnoviteľných zdrojoch energie (obecne) z rôznych zdrojov