Živá energia - Fotovoltika

Fond Živá energia pri Nadácii Ekopolis - Projekt „Príprava mladých fotolovtických operátorov“

ekopolis  zivavoda  e-o

V Starej Turej budú pripravovať odborníkov aj pre slnečné elektrárne

Po spojení praxe so štúdiom volajú zamestnávatelia, ale aj absolventi. V Strednej odbornej škole v Starej Turej stavili práve na to. Škola prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis pripravila študijné materiály a program, podľa ktorého bude pripravovať mladých ľudí aj na prácu v dynamickom segmente s veľkým potenciálom – vo fotovoltike.

slnecnaskolaStredná odborná škola v Starej Turej môže oddnes plnohodnotne pripravovať odborníkov pre slnečné elektrárne. Stane sa tak vďaka novému solárnemu systému, ktorý škole v rámci projektu „Príprava mladých fotovoltických operátorov" nainštalovala spoločnosť Solar Time (už predtým škola získala skúsenosti v tejto oblasti a menší systém postavený s pomocou nemeckého partnera). Nové zariadenie bude slúžiť nielen na výučbu odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z radov študentov školy, ale pomôže aj pri organizovaní celoživotného vzdelávania v tomto odbore. Okrem toho bude dodávať elektrickú energiu do siete školy čím dôjde nielen k zníženiu výdavkov za energie ale aj k šetreniu životného prostredia. „Kladieme dôraz na moderné technológie a vítame možnosť, že študenti nebudú o predmete výučby iba počuť, ale môžu s ním reálne pracovať“.

Vďaka projektu získajú absolventi školy silné postavenie na trhu práce keďže budú vyškolení v rýchlo rozvíjajúcom sa odvetví energetiky, ktoré masívne podporuje aj Európska únia prostredníctvom svojich schém a legislatívy. Škola bude navyše svoje fotovoltické zariadenie využívať aj na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie formou rôznych školení a prezentácií pre verejnosť.

Projekt prípravy fotovoltických operátorov bol schválený prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis. Jeho dôležitým partnerom je aj občianske združenie Enviromnmentálny inštitút, ktoré pôsobí vo funkcii odborného konzultanta a propagátora projektu. „Aj tento úspešne zrealizovaný projekt ukazuje cestu, že aj technológie budúcnosti priateľské k životnému prostrediu majú potenciál na Slovensku,“ uviedol riaditeľ inštitútu Andrej Vilim.

logo ei

Environmentálny Inštitút

Zameriava sa na ochranu, zveľaďovanie a obnovu hodnôt dlhodobo udržateľnej kvality života na území Slovenska. Svojou činnosťou prispieva k zlepšovaniu informovanosti podnikateľského i verejného sektora o príčinách a dôsledkoch súčasného stavu životného prostredia v SR. Preto je súčasťou jeho aktivít aj podpora a realizácia ekologického a environmentálneho vzdelávania na Slovensku.

slnecnaskola solar time

Doteraz vyrobená el.energia

K dnešnému dňu fotovoltické zariadenie SOŠ vyrobilo cca:

11,785 MWh, to je asi 2121.10 EUR

PARTNERI:

Nadácia ekoPolis
Environmentálny inštitút
SolarTime

Ďalšie odkazy:

Výkon slnečnej energie
Slnečná škola na Facebooku


Dokumenty na stiahnutie