Stretnutie s podnikateľmi

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v súčasnosti vo zvýšenej miere venuje problematike stredného odborného školstva. Informácie, ktoré boli zverejnené, vyvolali mnohé diskusie. Vo verejnosti rezonuje hlavne téma zlučovania a rušenia stredných odborných škôl. Napriek tomu, že mesto Stará Turá nie je zriaďovateľom Strednej odbornej školy, má záujem, aby bola zachovaná. K podpore školy sa na stretnutí, ktoré zorganizoval primátor mesta Stará Turá dňa 31. mája v Dome kultúry Javorina Stará Turá, pridali aj pozvaní podnikatelia zo Starej Turej.

stret s podnik

Riaditeľ strednej odbornej školy, Ing. Milan Duroška, prítomných na stretnutí informoval o fungovaní školy, o jej smerovaní, úspechoch jej žiakov. Stredná odborná škola v Starej Turej je už niekoľko rokov vyhlásená za najlepšiu strednú odbornú školu v Trenčianskom samosprávnom kraji, žiaci vyhrali celoslovenské kolo súťaže ZENIT, medzinárodnú súťaž ENERSOL, SOČ a podobne. Žiaci sú úspešní aj na ďalších vedomostných a športových súťažiach a výstavách.

Riaditeľ školy informoval tiež o projektoch školy a jej aktivitách v rámci týchto projektov, hlavne:

Projekt fotovoltika - "Výchova mladých fotovoltických operátorov", kde predstavil podnikateľom, médiám, vedeniu mesta aj ďalším zúčastneným výsledky projektu a jeho ďalšie smerovanie - výučba žiakov ale aj výroby elektrickej energie pre školu.

Projekt vzdelávanie - Implementácia odboru "Informačné a sieťové technológie" predstavil výsledky projektu a možnosti štúdia moderného elektrotechnicko - informatického odboru v SOŠ Stará Turá.

Projekt cezhraničnej spolupráce - "Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť" - implementácia CNC techniky do vzdelávania (hlavne v odvore mechanik - nastavovač), výsledky projektu, vybavenie školy technikou, vzdelávanie pedagógov, výmenné pobyty s družobnou školou v Strážnici a možnosti modernej výučby v tomto odbore v SOŠ.