Vznik a ukončenie DOŠ

Vznik DOŠ

V školskom roku l99l/92 sa v priestoroch budovy SOUE otvoril prvý ročník Dievčenskej odbornej školy so zameraním na obchod a podnikanie. Veľkou výhodou je, že žiačky môžu v rámci svojej odbornej prípravy na budúce povolanie využívať technické vybavenie SOUE. Na skvalitnenie výuky bolo potrebné vybudovať aj ďalšie odborné učebne - učebňu techniky administratívy, odborné pracoviská pre výuku rodinnej výchovy. Štúdium je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Uplatnenie absolventiek je široké, predovšetkým v oblasti obchodu a podnikania. Všeobecnovzdelávacie predmety sú rozsahom i obsahom zhodné s ostatnými typmi stredných odborných škôl. Odborné predmety majú ekonomický charakter.

Nosnými odbornými predmetmi sú: technika administratívy a hospodárska korešpondencia, jednoduché a podvojné účtovníctvo, ekonomika, informatika, právna náuka, marketing, manažment. Počas štúdia sa študentky učia ovládať dva cudzie jazyky. Dievčatá sú vedené k presnosti, precíznosti, komunikatívnosti a k pružnosti, teda k vlastnostiam, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti na trhu práce. Môžu pracovať ako sekretárky, asistentky, referentky, bankové úradníčky, účtovníčky a dokonca aj podnikateľky. Aj keď učebné osnovy nepredpisujú vykonanie štátnej záverečnej skúšky z odborného predmetu technika administratívy a hospodárska korešpodencia, umožňujeme a zabezpečujeme študentkám už v treťom ročníku vykonať štátnu záverečnú skúšku.

Prvých 30 absolventiek DOŠ ukončilo štúdium maturitnou skúškou v šk. r. l995/96. V nasledujúcom absolvovalo štúdium 32 dievčat. Viaceré z nich ďalej pokračujú v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým ekonomického charakteru.

Ukončenie činnosti DOŠ v školskom roku 2001/2002

V školskom roku l99l/92 sa v priestoroch budovy SOUE otvoril prvý ročník Dievčenskej odbornej školy so zameraním na obchod a podnikanie. Veľkou výhodou je, že žiačky môžu v rámci svojej odbornej prípravy na budúce povolanie využívať technické vybavenie SOUE. Na skvalitnenie výuky bolo potrebné vybudovať aj ďalšie odborné učebne - učebňu techniky administratívy, odborné pracoviská pre výuku rodinnej výchovy. Štúdium bolo štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Uplatnenie absolventiek bolo široké, predovšetkým v oblasti obchodu a podnikania. Všeobecnovzdelávacie predmety boli rozsahom i obsahom zhodné s ostatnými typmi stredných odborných škôl. Odborné predmety mali ekonomický charakter. Počas štúdia sa študentky učili ovládať dva cudzie jazyky. Dievčatá boli vedené k presnosti, precíznosti, komunikatívnosti a k pružnosti, teda k vlastnostiam, ktoré sa uplatňujú v súčasnosti na trhu práce. Môžu pracovať ako sekretárky, asistentky, referentky, bankové úradníčky, účtovníčky a dokonca aj podnikateľky. Aj keď učebné osnovy nepredpisovali vykonanie štátnej záverečnej skúšky z odborného predmetu technika administratívy a hospodárska korešpodencia, umožnili a zabezpečili sme študentkám už v treťom ročníku vykonať štátnu záverečnú skúšku. Prvých 30 absolventiek DOŠ ukončilo štúdium maturitnou skúškou v šk. r. l995/96. V nasledujúcom absolvovalo štúdium 32 dievčat. Viaceré z nich ďalej pokračovali v štúdiu na vysokých školách, predovšetkým ekonomického charakteru. Vzbavenie školy i vedomosti a skúsenosti pedagógov budeme naďalej vzužívať pri štúdiu ekonomických odborov na našej škole (napríklad komerčný pracovník v doprave) a podobne. Veríme, že Dievčenská odborná škola bola prínosom pre región, SOUE, pedagógov a hlavne dievčatá, ktoré ju úspešne absolvovali.


Videá

Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013 Novinky zo Starej Turej č. 11

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Máj 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31