O škole

Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013  

Za školský rok 2012/2013 bola SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach v kategórii stredných odborných škôl a získala "putovný Pohár predsedu TSK" a diplom.