Objednávka OBJ033/24

Dátum vyhotovenia:31.1.2024
 

Dodávateľ
MEDLEY spol. s r.o.
Pažického 411/10
907 01 Myjava
IČO:36338591
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
materiál
Názov položky
Materiál
Celková hodnota objednaného plnenia: 289,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková