Objednávka OBJ029/24

Dátum vyhotovenia:15.1.2024
 

Dodávateľ
LilAdel s.r.o.
Dolné Srnie 479
916 41 Dolné Sŕnie
IČO:53585755
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
služby
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 48,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková