Objednávka OBJ025/24

Dátum vyhotovenia:15.1.2024
 

Dodávateľ
IKEA Bratislava s.r.o.
Ivanská cesta 18
82104 Bratislava
IČO:35849436
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
TO
Názov položky
Tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 124,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková