Objednávka OBJ024/24

Dátum vyhotovenia:15.1.2024
 

Dodávateľ
TRAVEL to Slovakia s.r.o.
Partizánska cesta 3
974 01 Banská Bystrica
IČO:36043541
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
služby ubytovanie
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 6 880,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková