Objednávka OBJ006/24

Dátum vyhotovenia:02.1.2024
 

Dodávateľ
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48
821 09 Bratislava
IČO:31348262
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
služby
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 230,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková