Objednávka OBJ316/23

Dátum vyhotovenia:01.12.2023
 

Dodávateľ
Enviroservis, s.r.o.
Priemyselná 12
965 63 Žiar nad Hronom
IČO:36629073
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
služby
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 860,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková