Objednávka OBJ315/23

Dátum vyhotovenia:01.12.2023
 

Dodávateľ
audio services s. r. o.
Ruttkaya – Nedeckého 1067/8
974 01 Banská Bystrica
IČO:36044920
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
dhm
Názov položky
PC HD Pro Desk
Celková hodnota objednaného plnenia: 375,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková