Objednávka OBJ301/23

Dátum vyhotovenia:01.12.2023
 

Dodávateľ
Pro-Tech s.r.o.
Dolná štvrť 365 6
907 01 Myjava
IČO:52352331
Odberateľ
Stredná priemyselná škola, Športová 675, Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
oprava
Názov položky
Oprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 140,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková