Organizácia školského roku a úlohy

1 Všeobecné informácie a pokyny 1.1 Organizácia školského roka 2012/2013 V súlade s vyhláškou MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných, na stredných školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách - sa určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin. Školský rok 2012/2013 sa začína 1. septembra 2012. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2012 (pondelok). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 4. septembra 2012 (utorok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2013 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2012 (pondelok) a kon- čí sa 28. júna 2013 (piatok).

Školské prázdniny na školský rok 2012/2013

PRÁZDNINY KRAJ TRVANIE ZAČIATOK
VYUČOVANIA
Jesenné všetky 31. 10 - 2. 11. 2012 5. 11. 2012
Vianočné všetky 24. 12. 2012 - 7. 1. 2013 8. 1. 2013
Polročné všetky 1. 2. 2013 4. 2. 2013
Jarné

Prešovský,
Košický

18. 2. - 22. 2. 2013 25. 2. 2013

Banskobystrický,
Trenčiansky,
Žilinský

25. 2. - 1. 3. 2013 4. 3. 2013

Bratislavský,
Nitriansky,
Trnavský

4. 3. 2013 - 8. 3. 2013 11. 3. 2013
Veľkonočné všetky 28. 3. 2013 - 2. 4. 2013 3. 4. 2013
Letné všetky 1. 7. - 30. 8. 2013 2. 9. 2013

 

Klasifikačné porady (SOŠ Stará Turá)

a) 1/4-ročná : 13. novembra 2012 (utorok),

b) 1/2-ročná : 28. januára 2013 (pondelok),

c) 3/4-ročná : 16. apríla 2013 (utorok),

d) koncoročná : 25. júna 2013 (utorok),

e) končiaci - maturanti : 21. mája 2013 (utorok).

Rodičovské združenia (SOŠ Stará Turá)

a) plenárne + triedne : 30. novembra 2012 (piatok),

c) triedne : 19. apríla 2012 (piatok).

Podrobné informácie o pedagogocko - organizačných pokynoch pre školský rok 2012/2013 si môžete stiahnúť v našich dokumentoch.

Letný čas

Na základe nariadenia vlády SR č. 51/2012 Z. z. sa aj v roku 2013 zavádza letný čas a jeho začiatok sa určuje na nedeľu: 31. marca 2013 (o 2. hodine stredoeurópskeho času – SEČ – sa posunú hodiny na 3. hodinu letného času – LČ), jeho koniec na nedeľu: 27. októbra 2013 (o 3. hodine letného času sa posunú hodiny na 2. hodinu


Dokumenty na stiahnutie

Videá

Novinky zo Starej Turej č. 11 Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac August 2024 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31