SOŠ Stará Turá vyhodnotená ako najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2010/2011