Marcel Kostelan - ocenenie SOŠ Stará Turá 2013 - Ďakovný list SOŠ