Dominik Gozora - ocenenie SOŠ Stará Turá 2013 - Ďakovný list SOŠ