Elektrotechnika 2675 M

Tento odbor nenáborujeme pre školský rok 2013-2014!

Zameranie na (prostredníctvom voliteľných predmetov):

  • televíznu a komunikačnú techniku
  • počítačové systémy
  • telekomunikačná technika
  • priemyselná informatika
  • prístrojové zdravotnícke zariadenia


VŠETCI ABSOLVENTI ELEKTROODBOROV MAJÚ MOŽNOSŤ ZÍSKAŤ OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI V ELEKTROTECHNICKE.

st1Televízna a komunikačná technika

Cieľom predmetu je získať široké vedomosti z televíznej a komunikačnej techniky a to hlavne z prijímacej techniky a systémov súvisiacich s touto technikou. Predmet sa zaoberá problematikou prenosu video, audio a dátového signálu pomocou analógových a digitálnych prenosových sústav a problematiku spracovania týchto signálov pomocou televíznych a satelitných prijímačov.

st2Počítačové systémy

Učivom vyučovacieho predmetu poskytuje žiakom na primeranej úrovni vedomosti o funkcii a konštrukcii počítačových systémov s dôrazom na spoluprácu v rozsiahlych systémoch. Obsah vyučovacieho predmetu predpokladá znalosť prvkov číslicovej techniky, t.j. návrhu kombinačných a sekvenčných systémov a znalosť vlastností integrovaných modulov.

st3Telekomunikačná technika

Cieľom vyučovacieho predmetu je získať prehľad o základných prvkoch a zariadeniach používaných v telekomunikačnej technike, princípoch a vyhotoveniach ústrední, prenosových systémov a o tendenciách, ktoré smerujú k nahradeniu analógovej techniky digitálnou.

st4Priemyselná informatika

Cieľom predmetu je štúdium základov automatizácie, t.j. základných pojmov a princípov automatizačnej techniky, základných prvkov, prístrojov a systémov automatizačnej techniky, metód a postupov riešenia problémov automatizácie. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích tendencií žiakov, najmä na analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analogické, hodnotiace a tvorivé myslenie.

Prístrojové zdravotnícke zariadenia

Učivo odborného zamerania prístrojové zdravotnícke zariadenia poskytuje žiakom vedomosti z oblasti diagnostických metód a prístrojov, liečebných metód a prístrojov z lekárskej kybernetiky. Žiaci získajú poznatky zo snímania biologických veličín a potenciálov, ďalej získajú poznatky z rádiobiotelemetrie, z monitorovacích systémov, z diametrie a lekárskej kybernetiky.


Videá

Novinky zo Starej Turej č. 11 Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31