Objednávka OBJ164/19

Dátum vyhotovenia:02.8.2019
 

Dodávateľ
XINTEX SLOVAKIA, s.r.o.
Budovateľská 63
080 01 Prešov
IČO:36459046
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
FRESH-X melon
Názov položky
FRESH -X melon
Celková hodnota objednaného plnenia: 91,20 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková