Objednávka OBJ163/19

Dátum vyhotovenia:02.8.2019
 

Dodávateľ
LIMEX SK
Ivánska cesta 10
821 01 Bratislava
IČO:35752939
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
PVC s príslušenstvom k pokládke
Názov položky
Tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 400,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková