Objednávka OBJ144/19

Dátum vyhotovenia:24.6.2019
 

Dodávateľ
Safety Control s.r.o.
Coburgova ulica 2273 17
917 02 Trnava
IČO:50949683
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Školenie obsluhy plynových zariadení
Názov položky
Školenie
Celková hodnota objednaného plnenia: 50,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková