Objednávka OBJ143/19

Dátum vyhotovenia:24.6.2019
 

Dodávateľ
KOBERCE TREND LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka
Kamenné pole 4557 12
033 01 Liptovský Hrádok
IČO:51689839
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Plávajúca podlaha
Názov položky
Tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 380,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková