Objednávka OBJ140/19

Dátum vyhotovenia:12.6.2019
 

Dodávateľ
ASC Applied Software Consultants
Svoradova 7
811 00 Bratislava
IČO:31361161
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Predplatné aSc Agenda Komplet 2020
Názov položky
Predplatné
Celková hodnota objednaného plnenia: 450,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková