Objednávka OBJ136/19

Dátum vyhotovenia:10.6.2019
 

Dodávateľ
ŠEVT a. s.
Cementárenská 16
974 72 Banská Bystrica
IČO:31331131
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Tlačivá
Názov položky
Tlačivá
Celková hodnota objednaného plnenia: 130,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková