Objednávka OBJ126/19

Dátum vyhotovenia:03.6.2019
 

Dodávateľ
Agentúra Pardon
Jilemnického 23
911 01 Trenčín
IČO:34141987
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Tvorba a uverejnenie inzercie
Názov položky
Uverejnenie inzercie
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková