Objednávka OBJ116/19

Dátum vyhotovenia:22.5.2019
 

Dodávateľ
Stavebné byt.družstvo občanov
Dibrovova 240
916 01 Stará Turá
IČO:00587974
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Oprava výťahu
Názov položky
Oprava
Celková hodnota objednaného plnenia: 140,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková