Objednávka OBJ112/19

Dátum vyhotovenia:21.5.2019
 

Dodávateľ
Stabilit
Podjavorinskej 9
91501 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
IČO:31102361
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Materiál na údržbu
Názov položky
Tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 80,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková