Objednávka OBJ109/19

Dátum vyhotovenia:20.5.2019
 

Dodávateľ
Miroslav Baranovič Ostrenie náradia
Poriadie 117
906 22 Poriadie
IČO:40467856
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Brúsenie náradia
Názov položky
Ostrenie náradia
Celková hodnota objednaného plnenia: 260,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková