Objednávka OBJ104/19

Dátum vyhotovenia:09.5.2019
 

Dodávateľ
ARES, s.r.o.
Banšelova 4
821 04 Bratislava
IČO:31363822
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Časopis FREUNDSCHAFT
Názov položky
Časopisy - jazykové
Celková hodnota objednaného plnenia: 18,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková