Objednávka OBJ104/19

Dátum vyhotovenia:09.5.2019
 

Dodávateľ
ARES
Športová 5
831 04 Bratislava 3
IČO:31363822
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Časopis FREUNDSCHAFT
Názov položky
Časopisy - jazykové
Celková hodnota objednaného plnenia: 18,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková