Objednávka OBJ097/19

Dátum vyhotovenia:02.5.2019
 

Dodávateľ
SEZAM
Kvačalova 1
010 04 Žilina
IČO:00633194
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
MDF Doska
Názov položky
Tovar
Celková hodnota objednaného plnenia: 110,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková