Čo získa absolvent?

stud1Združená stredná škola elektrotechnická v Starej Turej je školou komplexného charakteru. Zabezpečuje teoretické, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania. Výchovnovzdelávaciu prácu vykonávajú kvalifikovaní učitelia, majstri odbornej výchovy a vychovávatelia.

Výuka je stanovená tak, aby absolventi a absolventky boli všestranne vzdelanými, tvorivými, zručnými, ekonomicky mysliacimi pracovníkmi vo svojom budúcom povolaní. Pre tento cieľ máme vybudované aj primerané podmienky - odborné učebne napr. technológie, elektrotechniky, výpočtovej techniky, jazykové laboratórium, dielne, domov mládeže a celodenné stravovanie. Žiaci majú k dispozícii telocvičňu s posilňovňou. Svoj talent a záujem o kultúrne, športové, technické aktivity môžu rozvíjať v krúžkoch. Škola je pripojená na sieť INTERNETU, ktorú žiaci vo svojom voľnom čase môžu využívať. Najlepší študenti sa zúčastňujú súťaží SOČ, ZENIT, súťaží zručnosti, atď. Mnohí sa stali celoslovenskými víťazmi.

stud2ZSŠE Stará Turá (SPŠE a SOUE v Starej Turej) pripravili do života v rôznych formách štúdia tisíce mladých ľudí. Cesta vývoja nebola jednoduchá, priniesla nemálo problémov v oblastiach personálneho, materiálneho a priestorového zabezpečenia.

Podstatné zmeny ovplyvňovali aj vzdelávanie, jeho obsah, formy a metódy. V súčasnosti je ZSŠE samostatnou príspevkovou organizáciou. Aj napriek všetkým ťažkostiam, s ktorými sa stretávala, sa vývoj nezastavil a každý časový horizont priniesol svoje špecifické udalosti, ovplyvnil štádiá vzdelávania a život školy.

Čo získa absolvent našej školy nad štandard vzdelania?

  • absolventi elektrotechnických odborov môžu vykonať skúšku elektrotechnickej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 718/2006 Z. z.
  • žiaci vybraných odborov môžu absolvovať štátne skúšky z písania na stroji a PC (organizované Štátnym stenografickým ústavom Bratislava), v našich priestoroch.
  • každý absolvent obdrží osvedčenie o spôsobilosti práce s PC
  • po dosiahnutí príslušného veku môže získať študent vodičský preukaz za výhodnú cenu
  • študenti majú bezplatný prístup na INTERNET
  • vybraní študenti majú možnosť absolvovať CISCO NETWORKING ACADEMY
  • vybraní študenti majú možnosť absolvovať MICROSOFT IT ACADEMY program
  • pre športové využitie môžu študenti denne využívať športovú halu
  • študenti môžu absolvovať výmenné pobyty v zahraničí (Anglicko, ...)

stud3


Videá

Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013 Novinky zo Starej Turej č. 11

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2022 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8

od 24.9.2022 do 15.10.2022

od 05.10.2022 do 16.10.2022

Farmárske trhy
CTK Myjava

od 08.10.2022, 7:00 do 08.10.2022, 12:00

 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17

od 17.10.2022 do 21.10.2022

 
18

od 17.10.2022 do 21.10.2022

 
19

od 17.10.2022 do 21.10.2022

 
20

od 17.10.2022 do 21.10.2022

 
21

od 17.10.2022 do 21.10.2022

22 23
24 25 26 27 28 29 30
31