"Slnečná škola" v Starej Turej bude pripravovať aj odborníkov pre slnečné elektrárne

Po spojení praxe so štúdiom volajú zamestnávatelia, ale aj absolventi. V Strednej odbornej škole v Starej Turej vsadili práve na to. Škola prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis pripravuje v elektrotechnických študijných odboroch zameranie na prípravu mladých ľudí na prácu v dynamickom segmente s veľkým potenciálom – vo fotovoltike. Originálny zámer a inovatívny prístup k odbornému vzdelávaniu vyzdvihol vo štvrtok 19. mája 2011 na tlačovej konferencii v sídle školy aj predseda TSK MUDR. Pavol Sedláček, MPH.

Stredná odborná škola v Starej Turej tým bude môcť plnohodnotne pripravovať odborníkov aj pre slnečné elektrárne. Stane sa tak vďaka novému solárnemu systému, ktorý škole v rámci projektu „Príprava mladých fotovoltických operátorov" nainštalovala spoločnosť Solar Time. Nové zariadenie bude slúžiť nielen na výučbu odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie z radov študentov školy, ale pomôže aj pri organizovaní celoživotného vzdelávania v tomto odbore, resp. na propagáciu obnoviteľných zdrojov energie formou rôznych školení a prezentácií pre verejnosť. Okrem toho bude dodávať elektrickú energiu do siete školy, čím dôjde nielen k zníženiu výdavkov za energie ale aj k šetreniu životného prostredia. „Kladieme dôraz na moderné technológie a vítame možnosť, že študenti nebudú o predmete výučby iba počuť, ale môžu s ním reálne pracovať,“ povedal riaditeľ školy Ing. Milan Duroška.

Vďaka projektu získajú absolventi školy silnejšie postavenie na trhu práce, keďže budú ovládať aj problematiku tohto rýchlo sa rozvíjajúceho odvetvia energetiky, ktoré masívne podporuje aj Európska únia prostredníctvom svojich schém a legislatívy.

Projekt prípravy fotovoltických operátorov bol schválený prostredníctvom schémy „Živá energia“ nadácie ekoPolis. Jeho dôležitým partnerom je aj občianske združenie Enviromnmentálny inštitút, ktoré pôsobí vo funkcii odborného konzultanta a propagátora projektu. „Aj tento úspešne zrealizovaný projekt ukazuje cestu, že aj technológie budúcnosti priateľské k životnému prostrediu majú potenciál na Slovensku,“ uviedol riaditeľ inštitútu Andrej Vilim.

ekopolis  zivavoda  e-o


Dokumenty na stiahnutie

Video

Novinky zo Starej Turej č. 11

Novinky zo Starej Turej č. 11