Objednávka OBJ161/19

Dátum vyhotovenia:01.8.2019
 

Dodávateľ
WILLIMAN, s.r.o.
SNP 1426/5
017 01 Považská Bystrica
IČO:46018816
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Výmena plastových okien na 2.poschodí školského internátu
Názov položky
Montáž plastových okien
Celková hodnota objednaného plnenia: 8 300,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková