Objednávka OBJ159/19

Dátum vyhotovenia:15.7.2019
 

Dodávateľ
EKOPOL PLUS, s.r.o.
Beckov 148
916 38 BECKOV
IČO:36321656
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Dodávka a nalepenie podlahy PVC v zborovni školy
Názov položky
Stavebné práce
Celková hodnota objednaného plnenia: 1 700,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková