Objednávka OBJ157/19

Dátum vyhotovenia:10.7.2019
 

Dodávateľ
JASO sk. s.r.o.
Rekreačná oblasť Dubník 1056
916 01 Stará Turá
IČO:50070584
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Pranie prádla pre školskú jedáleň
Názov položky
Pranie prádla
Celková hodnota objednaného plnenia: 60,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková