Objednávka OBJ130/19

Dátum vyhotovenia:03.6.2019
 

Dodávateľ
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
Fajnorovo nábrežie 5
814 75 Bratislava
IČO:37857665
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Členský príspevok ASOŠS na rok 2019
Názov položky
Členský príspevok
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková