Objednávka OBJ125/19

Dátum vyhotovenia:28.5.2019
 

Dodávateľ
Junior Achievement Slovensko , n.o.
Záhradnícka 60
821 05 Bratislava
IČO:42166292
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Registračný poplatok za vzdelávací program JA Viac ako peniaze 2019/2020
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 30,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková