Objednávka OBJ004/19

Dátum vyhotovenia:02.1.2019
 

Dodávateľ
Good Eye Production s.r.o.
Osada Grúň 400
913 08 Nová Bošáca
IČO:51238250
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Grafické spracovanie,tlač a montáž dizajnu a polep vstupných dverí
Názov položky
služby
Celková hodnota objednaného plnenia: 4 680,00 EUR
Schválil: Ing. Iveta Štefková