Faktúra DFR0155/19

Faktúra doručená:10.5.2019

Dodávateľ
Slovenský plynárenský priemysel
Mlynské Nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO:35815256
Odberateľ
Stredná odborná škola,Športová 675,Stará Turá
Športová 675
91601 Stará Turá
IČO:00893188

ceny sú vrátane DPH
Názov položky
plyn 5/19
plyn 5/19
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 304,00 EUR