Vznik a história SPŠE

Škola bola otvorená v roku 1968 v Starej Turej. Všetky prípravné práce, príprava objektov boli riešené v spolupráci s generálnym riaditeľstvom Chirana a prostredníctvom odborného učilišťa tohto podniku, ktorého pracovníci zabezpečovali realizáciu podmienok pre otvorenie a fungovanie novej školy. Zásluhu na zriadení a otvorení školy mal vtedajší generálny riaditeľ Chirany Ing. Miroslav Nerád. Prostredníctvom svojho personálneho a školského odboru riešili prípravu učebných plánov pre novo zriadenú strednú školu. Postupne priestory odborného učilišťa, teda všetky objekty - školské učebne, domov mládeže, ako aj priestory pre dielenské pracovné cvičenia boli odpredané priemyselnej škole. Riaditeľom školy bol Ing.Ján Švancara, vtedajší vedúci Odborného učilišťa Chirana. Prvými pracovníkmi školy boli Ján Lány, Šimon Škyrta, Ing. Miroslav Paulíny, Irena Mathesová, Jozef Zámečník a ďalší. Ostatní vyučujúci boli externí učitelia zo závodu Chirana a VUMA Nové Mesto nad Váhom. Ako sekretárka riaditeľa pracovala p. Viera Gažíková a hospodárka školy Jarmila Šulovská.I keď sa vytvorili podmienky pre chod školy, zostávalo urobiť veľa práce v kádrovom i materiálovom zabezpečení školy a domova mládeže. V roku 1974 sa otvára nový študijný odbor meracia a automatizačná technika. V roku I975 bol za riaditeľa školy menovaný Ing. Pavol Podmajerský, odborný učiteľ SPSS na Myjave. V tomto období bolo na škole denné štúdium v odbore prístrojová zdravotnícka technika so špecializáciou na tento odbor v 3. a 4. ročníku. Hlavnými odbornými predmetmi boli elektrické a elektronické vyšetrovacie prístroje, elektrické a elektronické liečebné prístroje a neelektrické lekárske prístroje. Ostatné odborné predmety boli podobné ako v iných odboroch zameraných na slaboprúdovú elektrotechniku. Ako odborný predmet sa začína vyučovať i výpočtová technika. Najlepší žiaci úspešne študujú na vysokých školách technického smeru, najmä na TU v Bratislave,kde získavajú vysokoškolskú kvalifikáciuvo svojom odbore a uplatňujú vedomosti zo študovaného odboru. Ďalší odbor denného štúdia, je študijný odbor 26-63-6 Meracia a automatizačná technika. Hlavnými odbornými predmetmi v 3. a 4. ročníku sú automatizačná technika, elektronické zariadenia, elektrotechnické merania, silnoprúdové a strojové zariadenia. Okrem spomínaných možností štúdia na škole sa každoročne otvárala 1 trieda večerného štúdia a neskoršie diaľkového štúdia, pričom študovaný odbor sa prispôsoboval požiadavkám okolitých závodov. Touto formou štúdia sa vyučovali odbory prístrojová zdravotnícka technika, strojárstvo a meracia a automatizačná technika. V roku 1984 sa začalo vyučovanie v 1. ročníku podľa novej koncepcie vzdelávania pričom študijné odbory denného štúdia zostali nezmenené. Okrem spomínaných univerzít technického smeru niekoľko absolventov skončilo štúdium na lekárskej fakulte, mnohí sa uplatnili ako konštruktéri, technológovia, normovači, dielenskí plánovači a majstri. Pracujú tiež ako servisní pracovníci a pracovníci v oblasti meracej a regulačnej techniky. Je potešiteľné, že veľa absolventov sa uplatnilo v oblasti výpočtovej techniky ako programátori a technici. Niekoľko našich absolventov pracuje na škole ako učitelia odborných predmetov, dielenskí učitelia, technici a asistenti.

Videá

Najlepšia SOŠ vo vedomostných súťažiach 2012/2013 Novinky zo Starej Turej č. 11

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Október 2023 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31